Kontakt

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 7, 21000 Novi Sad vrgovic@uns.ac.rs